Trải nghiệm & Mua sắm

Lễ hội truyền thống

places

Lễ Tế Đinh

Tại văn chỉ làng Bát Tràng hàng năm vào ngày “Thượng Đinh” (ngày “Đinh” đầu tháng) của tháng Hai và tháng Tám, làng tổ chức tế Đinh nhằm tôn vinh sự học, biểu dương sự đỗ đạt, cổ vũ người trong làng theo đuổi việc học, cầu mong cho làng có nhiều người đi học và đỗ đạt, mang vinh quang về cho làng